BRAKOWANIE AKT

  • wydzielanie dokumentacji, której czas przechowywania upłynął
  • przygotowywanie spisu akt do brakowania
  • wywóz i zniszczenie wybrakowanych akt z wydaniem CERTYFIKATU ZNISZCZENIA

Oszacowanie kosztów prac odbywa się na podstawie pomiaru i oceny stanu akt. Kwoty za usługę kalkulujemy uwzględniając wszystkie materiały niezbędne do wykonywania usługi.

>