ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Delegowanie czynności związanych z porządkowaniem i utrzymaniem archiwum na zewnątrz jednostki organizacyjnej jest coraz częstszą metodą redukowania kosztów własnych. Dlatego też outsourcing jest jedną z najtańszych i najskuteczniejszych form rozwiązujących ten problem.

 

NASZA FIRMA WYCHODZĄC NAPRZECIW PAŃSTWA POTRZEBOM PROPONUJE KILKA ROZWIĄZAŃ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PAŃSTWA ARCHIWÓW:

Archiwizacja doraźna

Polega na jednorazowym uporządkowaniu archiwum zakładowego na podstawie obowiązujących przepisów.

Standardowa obsługa archiwum

Polega na cyklicznym wykonywaniu porządków w archiwum zakładowym w ustalonych terminach. W ramach tej współpracy podejmujemy czynności archiwizacyjne zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

PORZĄDKUJĄC DOKUMENTY ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

1.Segregację akt na zespoły i komórki organizacyjne

2.Kwalifikację i układanie akt kat. A i B wg zespołów i komórek organizacyjnych

3.Opisywanie teczek z aktami z wyszczególnieniem nazw akt, numeru teczki, roku, okresu przechowywania, kategorii akt

4.Sporządzenie ewidencji akt w postaci spisów zdawczo-odbiorczych (forma elektroniczna i papierowa)

5.Przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonemu pracownikowi klienta oraz przekazanie informacji o sposobie korzystania z porządkowanych akt

6.Sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych